Liczba odwiedzin strony: 37352 Osób na stronie: 3
 

ANGLISTA-TŁUMACZENIA
KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO

 

For English go to www.anglista.globtra.com.

Od ukończenia studiów filologicznych w roku 1987 jestem pełnoetatowym tłumaczem technicznym, specjalistycznym/chemicznym i prawniczym, a przysięgłym od roku 1991.

Zdałam egzamin NOT (tłumaczenia – chemia organiczna) i pracowałam przez 10 lat jako tłumacz w chemicznym instytucie badawczym na Opolszczyźnie.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Jako członek zespołu PWN-Oxford University Press miałam zaszczyt przez kilka lat współtworzyć pewien bardzo znany słownik (http://oup.pwn.pl).

Nie zajmuję się pośrednictwem, nie prowadzę agencji. Oferuję Państwu profesjonalne usługi własne w zakresie tłumaczeń w parze językowej angielski <> polski.

Dodatkowe informacje na www.anglista.globtra.com/pl/.

W porfolio na www.proz.com/profile/29352 także 9 próbek tłumaczeń, głównie specjalistycznych z różnych dziedzin.

Doświadczenie:

-          umowy
-          akty notarialne
-          opinie prawne, interpretacje przepisów, inne teksty prawnicze
-          opisy patentowe
-          certyfikaty
-          deklaracje zgodności
-          karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
-          karty katalogowe produktów
-          wyniki badań laboratoryjnych produktów
-          procedury laboratoryjne
-          dokumentacja techniczna, projektowa, przetargowa,
-          bilanse, sprawozdania finansowe, informacja dodatkowa
-          oferty, foldery
-          publikacje, referaty
-          instrukcje obsługi
-          dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży)
-          akta sądowe
-          strony www.
 
A to moje koniki:
-          teksty prawnicze (umowy, opinie prawne, interpretacje przepisów itp.)
-          dokumenty ISO
-          ochrona środowiska
-          chemia organiczna w szerokim zakresie:
o        technologia chemiczna
o        inżynieria chemiczna
o        chemia analityczna
o        detergenty
o        tworzywa sztuczne
o        uzdatnianie wody (technologia, chemikalia)
-          biochemia
-          korekta językowa publikacji naukowych.